B.iLHAN Grup Şirketleri

2020 Yılı Sponsor Talep başvuruları


Aşağıdaki formun doldurularak, mesuliyet@bilhangroup.com adresine yapılacak başvurularınız, belli kriterler ışığında değerlendirilecektir.


Sponsorluk Talep Başvuru Formu