B.iLHAN Global Yatırımlar

B.iLHAN Intl Investments 1

B.iLHAN Global Sınai, Ticari ve Finansal Yatırımlar, Araştırma-Geliştirme, Danışm…

Kuruluş Yılı : 2000
Faaliyet Alanı : Uluslararası /Global Yatırımlar, Ar-Ge, Danışmanlık..
E-Posta : b.invest@bilhangroup.com
URL : http://www.bilhanglobal.com

B.iLHAN Şirketler Grubumuzun ismiyle aynı adı taşıyan B.iLHAN Global Yatırımlar, Danışmanlık şirketimiz ;

B.iLHAN GRUBU çatısı altında, tüm grup şirketlerimizin Amiral Gemisi olarak Milenyum-2000 yılında kurulmuştur. Pazar yatırımlarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı müşterilerimizin, girecekleri pazarlardaki en uygun şirket stratejilerinin belirlenmesinde,

– Yatırım veya işletmelerini Türkiye ‘ye getirmek isteyen yabancı sermayeli, uluslararası şirketler için yerli piyasa ve komşu ülke piyasalarında…
– Yurt dışı ülkelerde yatırım yapmak veya şube açmak isteyen yerli sermayeli ulusal şirketlerin, girecekleri yeni dış piyasalarda…

gerekli entegrasyonun sağlanmasına yönelik yatırım danışmanlık hizmetleri vermektedir.

* Rekabeti etkileyen faktörlerin doğru ve kapsamlı olarak analizlerinin yapılmasında,
* Sektörel gelişmelerin yakın takibi ve analizlerinde,
* Yerel bir şirketin kurulması adına gereken kamusal izinlerin alınmasına yol gösterilmesinde,
* Bir yatırım projesinin tüm oluşum döngülerindeki, ticari politikalar, ekonomik, hukuksal ve taktiksel kararların verilmesi süreçlerinde,

gereken istihbaratın sunulmasında rol almaktadır.

Bu gaye ile yurt içi ve yurt dışı birçok projelerle, üniversiteler gibi bilimsel kuruluşlarla Ar-Ge çalışmaları ve stratejik ortaklıklar içinde yer almaktadır.